0

ஜகார்த்தாவில் தாகூரின் 150 வது பிறந்த நாள்

இந்த நிகழ்ச்சிகள் வரும் மே 14ம் தேதி சனிக்கிழமை மாலை 5.30 மணிக்கு குனிங்கன் உஸ்மர் இஸ்மாயில் ஹாலில் நடைபெற உள்ளது. கீழ்கண்ட நிகழ்ச்சிகள் இந்நிகழ்வில் இடம்பெறும் என்று தூதரகத்தின் செயதி குறிப்பு [...]

0

ஜகார்த்தாவில் தாகூரின் 150 வது பிறந்த நாள் கொண்டாட்டம்

இந்த நிகழ்ச்சிகள் வரும் மே 14ம் தேதி சனிக்கிழமை மாலை 5.30 மணிக்கு குனிங்கன் உஸ்மர் இஸ்மாயில் ஹாலில் நடைபெற உள்ளது. கீழ்கண்ட நிகழ்ச்சிகள் இந்நிகழ்வில் இடம்பெறும் என்று தூதரகத்தின் செயதி குறிப்பு [...]